Behandelaars en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken.

Laatste update: 18 januari 2022

Update 18 januari 2022

In nieuwsmedia is op momenteel aandacht voor de situatie rondom de Philips beademings- en apneuapparaten. Die berichtgeving is gerelateerd aan financiële rapportage van Philips, en geeft geen goede weergave van de situatie voor patiënten. Dit kan daarom mogelijk verwarring opleveren. Belangrijk: de aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, NVALT (Nederlandse longartsenvereniging) en Centra voor Thuisbeademing zijn ongewijzigd! (zie onderstaand)

Nieuwsbericht IGJ| 16-07-2021 | 11:00

De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Philips waarschuwde vorige maand over verschillende CPAP-, BiPAP- en beademingsapparaten. In deze apparaten is een schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn. Philips heeft hier zelf onderzoek naar gedaan en de inspectie heeft daarnaast onafhankelijke deskundigen om een oordeel gevraagd.

De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld.

Philips zal een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen, is het belangrijk dat Philips meer onderzoek doet. Het onderzoek dat al gedaan is, is te beperkt om schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Lees hier de Publicatie ‘Aanbevelingen beademingsapparatuur Philips door IGJ, NVALT en Centra voor Thuisbeademing.’

Welke oplossing komt er voor deze apparaten? Worden de producten vervangen?

Wereldwijd zijn er miljoenen apparaten op de markt. Er komt, zoals de informatie nu bekend is, een plan om alle apparaten op termijn te repareren of te vervangen. Zodra dit actieplan is uitgewerkt, wordt u door uw CPAP-leverancier (Vivisol, Vitalaire, Medidis) geïnformeerd over de vervolgstappen. 

Kan ik nu al mijn apparaat omwisselen?

We begrijpen dat het eerste advies en de berichten in de media voor veel onzekerheid heeft gezorgd en dat u uw apparaat zou willen wisselen. Tot het actieplan klaar is, kunnen nog geen apparaten worden omgewisseld. Uw CPAP-leverancier zal u informeren hoe dit proces gaat lopen en wat de planning gaat worden. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, zoals het registreren van uw apparaat op de website van Philips zoals genoemd in de aangepaste waarschuwingsmelding. In Nederland zal uw leverancier zorgdragen voor registratie/aanmelding bij fabrikant Philips. 

Helaas hebben nog geen antwoord op al uw vragen. Houdt daarom onze website, maar vooral ook die van uw CPAP-leverancier in de gaten voor de meest recente informatie. Ook verwijzen wij u graag naar de site van de ApneuVereniging, waarin zij hun updates met betrekking tot de situatie plaatsen. https://medewerkers.apneuvereniging.nl/nieuws/28-juni

www.vivisol.nl
www.vitalaire.nl
www.medidis.nl

Gebruikt u apparatuur van een ander merk?

Zoals bijvoorbeeld ResMed, Fisher & Paykel of Heinen & Löwenstein?
Dan gaat de melding niet over uw apparaat. U hoeft verder niets te doen. 

TOP