Omschrijving instelling_vestiging;AGBcode;Postcode_vestiging;Peildatum;Type_Wachttijd;CodeWachttijd;Omschrijving_wachttijd;Wachttijd_in_dagen
Nederlands Slaap Instituut;22220348;3821AB;20210401;POLI;322;Longziekten;14
Nederlands Slaap Instituut;22220348;3821AB;20210401;POLI;330;Neurologie;14
Nederlands Slaap Instituut;22220348;3821AB;20210401;POLI;302;KNO;14