Landelijke focuskliniek slaapgeneeskunde zonder wachttijden

De wachttijden voor diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen zijn fors opgelopen. Ziekenhuizen komen niet of nauwelijks toe aan inhaalzorg.

Dit is ongunstig voor patiënten met slaapstoornissen. Meer dan ooit wordt duidelijk dat goede slaap een
cruciale factor is voor fysieke en emotionele gezondheid. Het palet aan slaapstoornissen is breed, van slaapapneu en slapeloosheid tot complexe parasomnieën. Herkenning en behandeling vraagt integrale kennis van slaapgeneeskunde.

Als landelijk werkende focuskliniek en expertisecentrum voor slaapgeneeskunde biedt het Nederlands Slaap Instituut voor deze patiënten de mogelijkheid om zonder wachttijden een slaaponderzoek te ondergaan. De verpleegkundige van het NSI komt daartoe áán huis bij de patiënten.

Minister Kuipers: “Bij de zelfstandige klinieken zijn er vaak kortere wachttijden, omdat de focus
vaak ligt op één specialisme en de zorg daar goed planbaar is.”

Over Nederlands Slaap Instituut

Het Nederlands Slaap Instituut is een focuskliniek voor slaapgeneeskunde die onder meer samenwerkt met een aantal UMC’s. Door steeds voorop te lopen op het gebied van tweedelijns slaaponderzoek bij patiënten thuis, is het NSI in tien jaar tijd uitgegroeid tot de grootste slaapkliniek van Nederland.

ZorgDomein

Patiënten kunnen rechtstreeks via ZorgDomein verwezen worden. Waar u het NSI binnen ZorgDomein kunt vinden, is in bijgesloten infographic weergegeven.

Met vriendelijke groet,

Nederlands Slaap Instituut
Martijn Kole
Algemeen directeur

Bronnen: NZa/Zorgbeeldportaal, ‘Artsen zien lange wachtlijsten in zorg voorlopig niet verdwijnen’, Nieuwsuur, april 2022, LinkedIn post E. Kuipers 3 mei jl.

TOP