Insomnie

Slapeloosheid (insomnie)

Slapeloosheid is een veel voorkomend probleem. Er worden getallen genoemd van 9-15% van de bevolking met klachten overdag ten gevolge van slapeloosheid. Dit is nog niet hetzelfde als de formele diagnose slapeloosheid. Dan moeten er gedurende minimaal 3 maanden klachten bestaan van moeite met in en doorslapen leidend tot klachten overdag. De diagnose  chronische slapeloosheid, ofwel insomnie komt bij zo’n 7% van de bevolking voor.

Deze impact op het functioneren op de dag is vaak heel groot. Chronische gebrek aan slaap is invaliderend. Extreme vermoeidheid, moeite met denken en concentratie. Het humeur en de stemming veranderen door het gebrek aan slaap.

Soms zijn er aanwijsbare oorzaken voor de slapeloosheid, zoals bijv. chronische pijn of een snurkende partner. De belangrijkste oorzaken zitten echter vaak in het gedrag. Er is een mooie lijst van praktische tips die je wel en niet moet doen om goed te kunnen slapen, de slaaphygiëne adviezen. Geen cafeïne houdende dranken voor het slapen, geen grote maaltijden, geen alcohol of drugs. Ook roken en schermgebruik hebben een negatieve impact op de slaap.

Als er ondanks aanpakken van eventuele oorzaken en het volgen van de slaaphygiëne adviezen nog steeds klachten blijven bestaan kan een verwijzing naar een slaappsycholoog of slaapoefentherapeut voor verdere behandeling een optie zijn.

Behandelingen

TOP