Kwaliteit

Klachten en Geschillen

Het  Nederlands Slaap Instituut neemt goede zorg zeer serieus en wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Bij het Nederlands Slaap Instituut doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, omdat wij als geen ander weten hoe belangrijk het is dat uw slaap ongestoord is. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Nederlands Slaap Instituut handelt in overeenstemming met de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Praat eerst met de betrokken persoon. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een eventueel misverstand uit de wereld helpen of zoeken naar een oplossing. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot onze klachtencontactpersoon via secretariaat@nederlandsslaapinstituut.nl

Als u er met overleg niet uitkomt…

Indien u er met de direct betrokkene en/of de klachtencontactpersoon onverhoopt toch niet uitkomt, dan kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris via secretariaat@nederlandsslaapinstituut.nl. Indien ook deze bemiddeling niet tot tevredenheid heeft geleid kunt u terecht bij de Stichting Zorggeschil waar het Nederlands Slaap Instituut bij is aangesloten.

Certificering

ISO 9001: 2015
Het Nederlands Slaap Instituut biedt een hoge kwaliteit van zorg en is door KIWA gecertificeerd volgens de meest recente norm voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid: ISO 9001: 2015.

De link naar het certificaat.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, dit houdt in dat:

  • altijd wordt gewerkt volgens vastgestelde protocollen en procedures;
    • wij bekend zijn met de wensen en verwachtingen van cliënten;
    • er continu gemonitord wordt of de zorg die verleend wordt aan alle eisen van cliënten, professionele standaarden en verwachtingen van de samenwerkingspartners voldoet;
    • er continu gecontroleerd wordt waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren.

NEN7510
Het Nederlands Slaap Instituut hecht veel waarde aan informatiebeveiliging is door KIWA NEN7510 gecertificeerd. NEN7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector, gericht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit, en beschikbaarheid van patiëntgegevens. Deze norm specificeert eisen voor het beveiligingsbeleid, risicobeheer, en controlemaatregelen om gevoelige gezondheidsinformatie te beschermen. Het is de zorgspecifieke versie van de internationale normen voor informatiebeveiliging ISO 27001/27002, aangepast aan de Nederlandse situatie en wetgeving.

De link naar het certificaat.

NEN8009
Het Nederlands Slaap Instituut biedt patiëntveilige zorg en is door KIWA gecertificeerd voor NEN8009. NEN8009 is een Nederlandse norm die richtlijnen en eisen stelt voor het kwaliteitsmanagementsysteem van patiëntveiligheid binnen de zorginstellingen. Deze norm is ontworpen om zorginstellingen te helpen bij het systematisch identificeren, beheren en verminderen van risico’s met betrekking tot patiëntveiligheid. Het biedt een kader voor het continu verbeteren van de veiligheidscultuur, procedures, en praktijken, gericht op het voorkomen van incidenten en het verbeteren van de zorgkwaliteit.

De link naar het certificaat.


Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Goede zorg is veilige zorg. Omdat het Nederlands Slaap Instituut met ISO 9001 certificering de hoogste kwaliteit wil leveren, wil zij ook de veiligste zorg leveren. Daarom werkt het Nederlands Slaap Instituut met een Veiligheidsmanagementsysteem.

De kern van een VMS is het signaleren van risico’s, het analyseren, en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico’s voor de cliënt te beheersen en schade aan de cliënt te voorkomen.
Klinieken kijken bij de behandelingen die zij uitvoeren welke risico’s er zijn. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus. Het Nederlands Slaap Instituut staat met de ISO-certificering garant voor een hoge kwaliteit van veiligheid van medische zorg.

Medische professionals
Certificaat somnologie
Alle medisch specialisten hebben de aantekening somnoloog.
Somnoloog is een kwaliteitstitel op Europees niveau die geldt als erkenning voor de kennis van de slaapgeneeskunde. Dit betreft kennis over alle aspecten van de slaapgeneeskunde, waaronder stoornissen van de biologische klok, ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, bewegingsstoornissen tijdens de slaap en overmatige slaperigheid overdag, zowel bij volwassenen als kinderen.

TOP