Kwaliteit

iso 9001nl blauwISO 9001: 2015
Het Nederlands Slaap Instituut biedt een hoge kwaliteit van zorg en is door KIWA gecertificeerd volgens de meest recente norm voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid: ISO 9001: 2015.
De link naar het certificaat.
De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, dit houdt in dat:

• altijd wordt gewerkt volgens vastgestelde protocollen en procedures;
• wij bekend zijn met de wensen en verwachtingen van cliënten;
• er continu gemonitord wordt of de zorg die verleend wordt aan alle eisen van cliënten, professionele standaarden en verwachtingen van de samenwerkingspartners voldoet;
• er continu gecontroleerd wordt waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren.

 


Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Goede zorg is veilige zorg. Omdat het Nederlands Slaap Instituut met ISO 9001 certificering de hoogste kwaliteit wil leveren, wil zij ook de veiligste zorg leveren. Daarom werkt het Nederlands Slaap Instituut met een Veiligheidsmanagementsysteem.

De kern van een VMS is het signaleren van risico’s, het analyseren, en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico’s voor de cliënt te beheersen en schade aan de cliënt te voorkomen.
Klinieken kijken bij de behandelingen die zij uitvoeren welke risico’s er zijn. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus. Het Nederlands Slaap Instituut staat met de ISO-certificering garant voor een hoge kwaliteit van veiligheid van medische zorg.

Medische professionals
Certificaat somnologie
Alle medisch specialisten hebben de aantekening somnoloog.
Somnoloog is een kwaliteitstitel op Europees niveau die geldt als erkenning voor de kennis van de slaapgeneeskunde. Dit betreft kennis over alle aspecten van de slaapgeneeskunde, waaronder stoornissen van de biologische klok, ademhalingsafhankelijke slaapstoornissen, bewegingsstoornissen tijdens de slaap en overmatige slaperigheid overdag, zowel bij volwassenen als kinderen.

TOP