Kosten & vergoedingen

Kosten van de behandeling

Het slaaponderzoek en de behandeling worden vergoed binnen het basispakket van de zorg. U hoeft er dus geen aanvullende verzekering voor te hebben. Wel spreekt u uw verplicht of vrijwillig eigen risico aan (zie verderop).  Ook heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig, anders vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten niet.

Vergoedingen

Als u bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd bent, krijgt u een factuur van ons thuisgestuurd, die u direct kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal het bedrag aan u overmaken. Daarna maakt u het bedrag over aan het Nederlands Slaap Instituut.  Pas als u het bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, kunt u het aan ons overmaken.

U hoeft dus niets voor te schieten.

Wel is het zo dat het niet-gecontracteerd zijn in sommige gevallen tot een lagere vergoeding door uw zorgverzekeraar kan leiden. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden vergoedt uw zorgverzekeraar dan 75% tot 100% van het gefactureerde bedrag. Geen zorgen: het Nederlands Slaap Instituut zal het verschil tussen het factuurbedrag en dat wat de zorgverzekeraar aan u vergoedt, voor haar eigen rekening te nemen.

Het NSI zorgt er dus voor dat er voor u geen kosten zijn verbonden aan het slaaponderzoek, met uitzondering van uw eigen risico (zie hierna).

Eigen risico

Voor elke zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. Daarnaast heeft elke verzekerde een keuze voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico.
Eigen risico betekent dat elke verzekerde zelf een eerste deel betaalt van de zorg die hij/zij ontvangt. Onafhankelijk naar welk ziekenhuis of kliniek hij/zij gaat, en onafhankelijk of het ziekenhuis of de kliniek wel of niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
In 2024 is het verplicht eigen risico door de overheid vastgesteld op € 385,- per persoon, evenals voorgaande jaren.

Indien u bij uw zorgverzekering heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan is het totale eigen risico de som van het verplicht en vrijwillig risico.

Afhandeling van de factuur

Onderstaande video laat zien hoe u met de factuur om moet gaan

Passantentarieven

Passantentarieven zijn de tarieven die door het Nederlands Slaap Instituut gerekend worden indien u een zorgverzekeraar heeft waarmee wij geen contract hebben. In dit bedrag zitten de kosten van de behandelend medisch specialist(en), de slaapregistratie, verpleegkundig personeel, slaapanalisten, apparatuur, ICT, facilitair beheer en kosten van de instelling. De tarieven van het Nederlands Slaap Instituut zijn gemiddeld 30% lager dan die van ziekenhuizen. Dit komt doordat we als focuskliniek het proces van slaapdiagnostiek en behandeling efficiënt hebben kunnen inrichten.

Passantentarieven NSI – 2021

Passantentarieven NSI – 2022

Passantentarieven NSI – 2023

Passantentarieven NSI – 2024

Algemene voorwaarden

Er zijn geen algemene consumenten voorwaarden van toepassing. In onze behandelovereenkomst, bovenstaande beschrijving van kosten & vergoedingen en bij kwaliteit en geschillen is onze werkwijze beschreven. Het Nederlands Slaap Instituut handelt conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin de rechten en plichten van de patiënt zijn beschreven.

Rijbewijskeuring

U kunt bij het Nederlands Slaap Instituut terecht voor een rijbewijskeuring.

De kosten van een rijbewijskeuring worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. U ontvangt hiervoor een factuur van het Nederlands Slaap Instituut die u zelf aan het Nederlands Slaap Instituut moet betalen.

Voor de rijbewijskeuring (code 119027) geldt een basistarief van € 111,49 (inclusief BTW). Dit basistarief is inclusief:

  • 15 minuten directe tijd (tijd dat de medisch specialist/keuringsarts u daadwerkelijk ziet en de keuring bij u afneemt).
  • 15 minuten indirecte tijd (tijd die de medisch specialist/keuringsarts besteedt aan het voorbereiden en uitwerken van de keuring).

TOP