Veelgestelde vragen

Het slaaponderzoek valt als medisch specialistische zorg in het basispakket van de zorgverzekeringswet en is vergoede zorg. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering nodig.

De zorgverzekeraar maakt het vergoede deel aan u over nadat u onze factuur heeft ingediend.

Elke Nederlandse verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Deze is vastgesteld op € 385,- in 2021.
Daarnaast heeft elke verzekerde de mogelijkheid om het wettelijk verplicht eigen risico op te hogen met een vrijwillig eigen risico tot een maximum van € 885,-.
Doordat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars betaald u het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico niet aan uw zorgverzekeraar, maar rechtstreeks aan ons.
Dit zijn dus de maximale kosten die u als patiënt kunt hebben.

U maakt uiteindelijk aan ons het vergoede deel en het ingehouden eigen risico over. Het niet-vergoede deel nemen wij voor onze eigen rekening.

Het slaaponderzoek valt in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Voor zorg die in basispakket valt, heeft u geen toestemming van uw zorgverzekeraar nodig.

Ja, u heeft een verwijzing van uw huisarts nodig. Het onderzoek valt binnen het basispakket van de zorgverzekering, maar om voor vergoeding in aanmerking te komen, vragen de meeste zorgverzekeraars wel om een verwijzing.

Ja. Het onderzoek dat het Nederlands Slaap Instituut bij u thuis verricht is een polysomnografie (PSG). Dit is de meest uitgebreide manier van onderzoek bij slaapapneu. Uitgebreider dan in veel ziekenhuizen. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de strenge Nederlandse en Amerikaanse normen.

Ja, dat kan. De meeste mensen willen overdag gewoon hun dagelijkse werkzaamheden en activiteiten kunnen doen en pas ’s avonds de apparatuur aangemeten krijgen. Onze verpleegkundigen kunnen ook aan het eind van de middag of het begin van de avond langskomen. In overleg kan dit ook in het weekend.

Heeft u bij uw eerste slaaponderzoek meer dan 15 ademstops per uur (AHI ofwel Apneu Hypopneu Index is hoger dan 15), dan moet u volgens de medische richtlijnen na 3 maanden een controle slaaponderzoek hebben. Hiermee kan worden gecontroleerd hoe het met de ademstops gaat en of uw MRA-behandeling ook het gewenste effect heeft. Dit controle-slaaponderzoek is identiek aan het eerste onderzoek (een polysomnografie of PSG).

Nee, dit hoeft niet. Er komt een verpleegkundige bij u áán huis om het slaaponderzoek voor te bereiden.

Tijdens een slaaponderzoek wordt een grote hoeveelheid informatie over uw slaap verzameld.

Dit gaat als volgt:

– U krijgt een borst- en buikband om – deze registreren de borst- en buikademhaling
– U krijgt een clipje aan uw vinger – dit registreert het zuurstofgehalte in uw bloed.
– U krijgt een heel dun luchtslangetje waarvan de uiteinden voor uw neus zitten – dit meet de luchtstroom door uw neus. Hierdoor kunnen wij niet alleen uw ademhaling registreren, maar ook uw snurken.
– U krijgt 5 elektroden op uw hoofd geplakt – deze registreren hersengolven. Hierdoor kunnen wij zien hoe uw slaappatroon eruitziet en welke slaapfasen u doorloopt.
– U krijgt twee elektroden naast uw ogen geplakt – deze registreren uw oogbewegingen in uw slaap. Dit is van belang voor het goed kunnen vaststellen van de REM-slaap (REM = Rapid Eye Movement). De REM-slaap is de slaapfase waarin de ogen snel bewegen. Wordt ook wel de droomslaap genoemd.
– Tot slot krijgt u 2 elektroden onder uw kin geplakt – deze registreren de spierspanning. Dit is van belang om vast te stellen hoe u slaapt, want spierspanning (of eigenlijk beter nog: spierverslapping) is een indicator voor de verschillende fases in uw slaap.
– Alle uiteinden van de sensoren komen samen in de slaaprecorder.

Het Nederlands Slaap Instituut is de enige zorginstelling die echt bij u áán huis komt en u daar alle apparatuur voor een uitgebreide slaapregistratie (een PolySomnoGrafie, PSG) aanmeet. U slaapt in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit geeft het meest natuurgetrouwe beeld van uw slaap.

Zodra wij een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist binnenkrijgen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
Belangrijk is wel dat u zich aanmeld via onze website. Hiermee is uw inschrijving compleet.
Daarna krijgt u een eigen portaal waar vragenlijsten klaarstaan die u moet invullen.

Op basis van aanwezigheid van bovenstaande criteria zal er een triage plaatsvinden welk onderzoekstraject het best bij u vraagstelling past.
De doorlooptijd vanaf moment dat er triage heeft plaatsgevonden tot en met datum van het consult kan variëren, op basis van welk traject u doorloopt, van circa 2 tot 10 weken.

Als de MRA niet werkt, zal er worden gezocht naar een alternatieve therapie voor de behandeling van uw slaapapneu. In de meeste gevallen zal dat een CPAP zijn.

Bij snurkers werkt de MRA bijna altijd (in 97% van de gevallen). Een MRA werkt bij slaapapneu in ongeveer 85% van de gevallen, zeker als er sprake van licht of matig slaapapneu. Bij ernstig slaapapneu ligt het percentage wat lager.

– MRA
– CPAP
– Positietherapie
– Chirurgische ingrepen

Of een combinatie van deze therapieën. Voor meer informatie over bovenstaande behandelingen zie ook ‘de oplossing tegen snurken’ op deze website.

– MRA
– Positietherapie
– Chirurgie

Voor meer informatie over bovenstaande behandelingen zie ook ‘de oplossing tegen snurken’ op deze website.

Slaapapneu is een ernstige aandoening. Allerlei processen in het lichaam worden erdoor verstoord. Mensen met slaapapneu hebben hierdoor vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Zij zijn ‘multi-ziek’ Dit heeft als gevolg dat mensen met slaapapneu een sterk verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, hartinfarcten en hersenbloedingen, suikerziekte en overgewicht.

Ja, slaapapneu gaat in principe altijd gepaard met (zwaar) snurken. De luchtweg wordt immers geblokkeerd doordat de tongbasis naar achter zakt en de luchtweg blokkeert. Deze vernauwing zorgt voor de snurkgeluiden.

Niet iedereen die snurkt heeft slaapapneu. De meeste mensen zijn ‘gewoon’ snurker. Wel is het zo dat ook gewoon snurken tot minder verkwikkende slaap kan leiden. Neemt het snurken toe en is er sprake van ‘zwaar snurken’, dan kan er ook sprake zijn van slaapapneu. Zeker als er daarnaast klachten zijn als oververmoeidheid, prikkelbaarheid (‘kort lontje’), potentiestoornissen, libidoverlies en een droge mond

Snurken wordt veroorzaakt doordat de spieren tijdens het slapen ontspannen en verslappen. Alles wat het verslappen van de spieren versterkt, zal dus ook het snurken verergeren.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

– Op de rug slapen: hierdoor zakt de tongbasis makkelijker naar achteren, waardoor de luchtweg nauwer wordt.
– Roken: hierdoor zwellen de slijmvliezen en wordt de doorgang van de neus- en keelholte nauwer.
– Slaappillen en kalmerende middelen: hierdoor worden de weefsels slapper.
– Alcohol: ook hierdoor worden de weefsels slapper.
– Allergieën en neusverkoudheid: hierdoor zwelt het neusslijmvlies, waardoor de doorgankelijkheid minder wordt.
– Oververmoeidheid: hierdoor worden de spieren slapper en reageren ze minder goed op prikkels.
– Leeftijd: de spieren worden slapper naarmate we ouder worden.
– De anatomie van de neus- en keelholte (grote tonsillen, lange huig (strotteklepje), terugliggende onderkaak) kan ook een rol spelen.

Uit bovenstaande blijkt dat u zelf eerst wat dingen kunt proberen om het snurken te verminderen:

– Drink geen alcohol meer na 8 uur ’s avonds.
– Voorkom het gebruik van slaappillen en kalmerende middelen.
– Probeer niet op uw rug te slapen. (Daar is sinds kort een nieuw geavanceerd apparaat voor: de Slaap Positie Trainer (www.nightbalance.com) ).
– Stop met roken.
– Probeer voldoende slaap te krijgen zodat u niet (chronisch) oververmoeid wordt.
– Probeer uw gewicht te verminderen indien u te zwaar bent.

TOP