Wat zijn de kosten voor een slaaponderzoek voor u als patiënt?

Wat zijn de kosten voor een slaaponderzoek voor u als patiënt?

Het slaaponderzoek valt als medisch specialistische zorg in het basispakket van de zorgverzekeringswet en is vergoede zorg. U heeft hiervoor geen aanvullende verzekering nodig.

De zorgverzekeraar maakt het vergoede deel aan u over nadat u onze factuur heeft ingediend.

Elke Nederlandse verzekerde van 18 jaar of ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Deze is vastgesteld op € 385,- in 2021.
Daarnaast heeft elke verzekerde de mogelijkheid om het wettelijk verplicht eigen risico op te hogen met een vrijwillig eigen risico tot een maximum van € 885,-.
Doordat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars betaald u het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico niet aan uw zorgverzekeraar, maar rechtstreeks aan ons.
Dit zijn dus de maximale kosten die u als patiënt kunt hebben.

U maakt uiteindelijk aan ons het vergoede deel en het ingehouden eigen risico over. Het niet-vergoede deel nemen wij voor onze eigen rekening.

TOP